mojVPS Hosting je sastavio ovu izjavu kako bi Vam pojasnili koliko nam je privatnost podataka važna

1. UVOD

1.1 | Internet Hosting Services mojVPS (u daljnjem tekstu Tvrtka ili mojVPS Hosting) poštuje prava privatnosti i zaštićuje ih za sve Tvrtkine klijente, uključujući i posjetitelje Tvrtkine web stranice www.mojvps.net (u daljnjem tekstu Web Stranica), te štiti privatnost njihovih osobnih podataka i osigurava njihova prava kao Podatkovne Subjekte.

1.2 | Ova Pravila o privatnosti određuju osnovna načela i postupke prikupljanja, obrade i pohrane osobnih podataka klijenata tvrtke (uključujući posjetitelje web stranica).

1.3 | Korištenjem web stranice tvrtke, kao i kod pretplate / korištenja usluga koje nudi tvrtka i pružanjem vaših osobnih podataka Tvrtci, slažete se s ovim Pravilima o privatnosti (osim za postupke obrade podataka koji zahtijevaju pojedinačni pristanak). Korisnici se smatraju upoznatim s Pravilima o privatnosti kada registriraju račun na korisničkom sustavu. Pravilima o privatnosti možete pristupiti u bilo kojem trenutku na našoj web stranici.

1.4 | Obradom vaših osobnih podataka pridržavamo se Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (Uredba), Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), Zakon o zaštiti podataka (BDSG) i drugi izravno primjenjivi pravni akti koji uređuju zaštitu osobnih podataka.2. KOJE DEFINICIJE SE KORISTE?

2.1 | Osobnim podacima podrazumijevaju se sve informacije o osobi koja je identificirana ili može biti identificirana (Subjekt podataka); fizička osoba koja se može identificirati, čiji se identitet može odrediti izravno ili neizravno, osobito, od identifikatora, kao što je njegovo ime, osobni identifikacijski broj, podaci o lokaciji i internetski identifikator ili prema jednoj ili više značajki fizičkog, fiziološkog , genetskog, psihološkog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta te osobe.

2.2 | Subjekt podataka je fizička osoba, klijent Tvrtke (uključujući posjetitelje web stranica) čije osobne podatke prikupljaja Tvrtka.

2.3 | Suglasnost Subjekta podataka podrazumijeva svaku izričitu, specifičnu i nedvosmislenu izraženost volje propisno prijavljenog Subjekta podataka u izjavi ili nedvosmislenom obliku u kojem on odobrava obradu osobnih podataka koji se odnose na njega.

2.4 | Obrada podataka - bilo koji postupak ili slijed postupaka, kao što je prikupljanje, snimanje, sortiranje, organiziranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, vađenje, pristup, korištenje, otkrivanje, prijenos, distribucija ili na neki drugi način mijenjanjem automatskim ili neautomatskim načinom osobnih podataka ili skupova osobnih podataka i njihovog pristupa, kao i usklađivanje ili međusobno povezivanje s drugim podacima, njihovo ograničavanje, brisanje ili uništenje.

2.5 | Obrađivač podataka znači fizičku ili pravnu osobu, javnu vlast, agenciju ili drugu osobu koja obrađuje osobne podatke u ime kontrolora podataka.

2.6 | Kontrolor podataka je mojVPS Hosting, tvrtka osnovana u skladu sa zakonima Njemačke.

2.7 | Kolačić je mali komad tekstualnih informacija koji se automatski kreiraju prilikom pregledavanja web stranice i pohranjuju se na vašem računalu ili drugom krajnjem uređaju.

2.8 | Izravni marketing označava aktivnost namijenjenu za ponudu robe ili usluge pojedincima putem pošte, telefona ili bilo kojim drugim izravnim sredstvima i / ili za dobivanje mišljenja o ponuđenim proizvodima ili uslugama.3. ŠTO OD VAŠIH OSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO?

3.1 | Tvrtka prikuplja i dalje obrađuje sljedeće osobne podatke koje nam pošaljete prijavom i / ili narudžbom usluga na web stranici ili naručivanjem usluga na druge načine:

* ime

* prezime

* adresu

* e-mail adresu

* telefonski number

* podaci koji se odnose na pružanje usluga, kao što su usluge i podatke o njenoj narudžbi, broj računa, naplate, pojedinosti plaćanja, pristanak i neslaganja u vezi s obradom osobnih podataka u svrhe marketinga

* lozinku

* bilo koje druge podatke koje pružate dodatno, na vlastitu inicijativu, prijavom i / ili narudžbom i upravljanjem uslugama

3.2 | Vaši osobni podaci iz točke 3.1. čuvaju se tijekom razdoblja suradnje Tvrtke i Vas (tijekom pružanja usluga) i 10 (deset) godina od kraja ovog razdoblja.

3.3 | Tvrtka prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke koje indirektno pružite prijavom i / ili narudžbom usluge na Web Stranici, tj. ti se podaci automatski prikupljaju s vaših računala i / ili mobilnih uređaja prilikom pristupanja Web Stranici:

* IP adresu i vrijeme prilikom prijave

* internet preglednik i njegovu verziju

* web stranicu koju ste posjetili prije posjećivanja naše Web Stranice

* podatke o korištenju usluga, poput podataka prikupljenih pomoću kolačića i sličnih tehnologija povezanih s pregledavanjem Interneta itd...

3.4 | Vaši osobni podaci navedeni u točki 3.3. čuvaju se tijekom razdoblja suradnje Tvrtke i Vas (tijekom pružanja usluga) i ovisno o podacima, do jedne godine nakon isteka tog razdoblja. Ti se podaci mogu pohraniti na dulje razdoblje ako postoje druge pravne osnove za takvo razdoblje skladištenja.4. U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE?

4.1 | Tvrtka obrađuje gore navedene osobne podatke za sljedeće svrhe obrade podataka:

* kupovinu usluga (narudžbu), obradu i administraciju

* identifikaciju klijenata Tvrtke u informacijskim sustavima Tvrtke, prijave na Web Stranicu i prijavu na vaš korisnički račun.

* vođenje knjigovodstva vezanih za naručene usluge

* kontakt sa Vama za obavljanje ugovornih obveza

* za izravne marketinške svrhe (samo uz prethodnu suglasnost Subjekta podataka)5. KAKO OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

5.1 | Osiguravamo da će vaši osobni podaci biti:

* obrađivani na zakonit, fer i transparentan način

* prikupljani za određene, jasno definirane i za legitimne svrhe, i ne obrađivani dalje na način nespojiv s tim ciljevima

* adekvatni, prikladni podaci i potrebni samo u svrhe za koje se obrađuju (primjenjujući načelo redukcije podataka)

* točni i, ako je potrebno, ažurirani (primjenom načela preciznosti)

* upravljani na takav način da osigura odgovarajuću zaštitu osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštenog obrađivanja ili obrade neovlaštenih podataka i nehotičnog gubitka, uništenja ili oštećenja odgovarajućim tehničkim ili organizacijskim mjerama (primjena načela integriteta i povjerljivosti)6. KOJA PRAVA KAO SUBJEKT PODATAKA IMATE?

6.1 | Imate sljedeća prava Subjekata podataka koje ćemo provesti na zaprimanjem vašeg zahtjeva (putem e-maila: info@mojvps.net) nakon odgovarajuće provjere autentičnosti:

* da imate pristup vašim osobnim podacima i da budete obaviješteni o tome kako se obrađuju

* zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas i zatražiti dopunu nepotpunih osobnih podataka

* zatražiti od Tvrtke brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas ako:

a. oni više nisu potrebni za postizanje svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni

b. povlačite suglasnost i nema druge pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka

c. osobni podaci su obrađeni ilegalno

d. povrijeđeni na druge osnove navedene u Uredbi

* zahtijevati da Tvrtka ograniči obradu vaših osobnih podataka

* primiti osobne podatke koji su vezani uz vas koje ste podnijeli Tvrtci u sustavnom, uobičajenom obliku i računalom čitljivom formatu (također imate pravo tražiti od tvrtke da prenese vaše osobne podatke drugom kontroleru podataka)

* da se ne slažete s obradom vaših osobnih podataka (na primjer, za izravni marketing ili na drugi način)

6.2 | Ako smatrate da su vaša prava kao Subjekt podataka povrijeđena, pritužbu možete podnijeti slanjem e-maila Tvrtci.7. POBRADA OSOBNIH PODATAKA U IZRAVNE MARKETINŠKE SVRHE

7.1 | Samo s vašom prethodnom suglasnošću slati ćemo Vam na e-mail newslettere Tvrtke i / ili pitati o kvaliteti postojećih usluga.

7.2 | Vaše slijedeće osobne podatke obrađujemo u svrhu izravnog marketinga:

* ime i prezime

* e-mail sdresu

* adresu

7.3 | Vaši osobni podaci za izravne marketinške svrhe zadržani su dok se ne podnese odbijanje primanja izravnih marketinških priopćenja.8. KOME DAJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

8.1 | Zaposlenicima Tvrtke omogućen je pristup Vašim osobnim podacima samo ako je potrebno ispuniti svoje obveze i samo uz obvezu zaposlenika da udovolji zahtjevu o povjerljivosti.

8.2 | Tvrtka može pružiti vaše osobne podatke:

* obrađivaču podataka koji pružaju usluge Tvrtci i obrađuju Vaše osobne podatke u ime Tvrtke i za dobrobit Tvrtke ili Vas

* tijelu za provedbu zakona kada postoji pravna osnova

* drugim trećim stranama, uz vaš pristanak

8.3 | Koristimo samo obrađivače podataka koji osiguravaju da odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere budu na mjestu, tako da obrada podataka bude u skladu sa zahtjevima Uredbe i osigurava zaštitu vaših prava kao Subjekta podataka.

8.4 | Imajte na umu da gore navedeni obrađivači podataka imaju pravo obrađivati Vaše osobne podatke samo u skladu s našim uputama.

8.5 | Obrađivač podataka ne može koristiti drugi obrađivač podataka bez prethodnog pismenog odobrenja Tvrtke (kontroler podataka) određene ili opće pisane dozvole.

8.6 | Vaši se osobni podaci također mogu dostaviti kao odgovor na službene zahtjeve javnih tijela i suda, ali samo nakon provjere zakonitosti tih zahtjeva.

8.7 | Vaši osobni podaci o pružanju relevantnih usluga (npr. registracija domene / certifikata u drugim zemljama itd.) Mogu se dostaviti drugim zemljama (uključujući i treće zemlje), ali samo uz Vaš pristanak.9. KOJE KOLAČIĆE KORISTIMO I KAKO?

9.1 | Kako bismo vam omogućili da jednostavnije i učinkovitije pregledavate Web stranicu i pružili Vam korisne ponude, na Web stranici koristimo sljedeće kolačiće: "SESSID" (Informacije za prijavu na sesiju korisničkih sustava).

9.2 | Ovi kolačići se koriste kada ste povezani s korisničkim sustavom na https://mojvps.net/whmcs/.10. KOJI LINKOVI SU NA WEB STRANICI?

10.1 | Web stranica sadrži veze s web-lokacijama trećih strana, pravnim aktima, kao i društvenim mrežama (ima mogućnost dijeliti sadržaj na Facebook i LinkedIn društvenim mrežama, Instagramu, kao i na YouTube-u). Valja napomenuti da su stranice trećih strana čije su veze objavljene na Web stranici podložne Pravilima o privatnosti tih web stranica, a Tvrtka nije odgovorna za sadržaj informacija koje pružaju te web stranice, njihovim aktivnostima i Pravilima o privatnosti.Datum revizije: 01-10-2018