Molimo Vas pročitajte uvjete pružanja usluge prije nego naručite uslugu

1. PREDMET

1.1 | Sljedeći uvjeti pružanja usluge primjenjuju se na sve poslovne odnose između Klijenta i Internet Hosting Services mojVPS (u daljnjem tekstu: Tvrtka ili mojVPS Hosting).

1.2 | Odbacivanje, sukob ili dodatni uvjeti pružanja usluge korisnicima, čak i ako ih priznaju, nisu dio ugovora, osim ako je njihova valjanost izričito dogovorena.

1.3 | mojVPS Hosting ovime se obvezuje dati Klijentu pravo korištenja odabranih usluga, naručivanjem i plaćanjem fiksne naknade od strane Klijenta.

1.4 | Usluge se ne usmjeravaju niti su namjenjene za osobe mlađe od 16 godina. Koristeći Usluge, izjavljujete i jamčite da imate 16 godina ili više.2. UVJETI PLAĆANJA I NAPLATE

2.1 | Naknada za usluge naznačena je na pro-forma računu pripremljenom za Klijenta. Usluga se plaća unaprijed za dogovoreno vrijeme.

2.2 | Klijent mora platiti mojVPS Hostingu najkasnije do roka postavljenog za plaćanje na pro-forma računu. U slučaju neplaćanja, mojVPS Hosting ima pravo primijeniti dodatnu naknadu za reanimaciju usluge.

2.3 | Parametri usluge navedeni su na Web stranici mojVPS Hostinga.

2.4 | mojVPS Hosting zadržava pravo promjene cijene, obavještavajući Klijenta najkasnije 1 (jedan) mjesec prije sljedećeg obračunskog razdoblja.

2.5 | Klijent je suglasan primati obavijesti i račune putem e-maila.

2.6 | mojVPS Hosting ne vrača uplaćena sredstva i Klijent je odgovoran za svoj novac.

2.7 | Povrat uplaćenih sredstava se daje samo ako mojVPS Hosting ne može isporučiti naručenu uslugu i / ili obraditi naručenu uslugu.3. PRAVA I ODGOVORNOSTI

3.1 | mojVPS Hosting se obvezuje:
   3.1.1 | Ako nije navedeno drugačije, najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od datuma Uvjeta pružanja usluge, članak 2.2, Klijentu omogućiti korištenje naručenih usluga za plaćeni period ili ako usluga nije izravno isporućena od strane mojVPS Hostinga.

   3.1.2 | Najkasnije u roku od 10 (deset) kalendarskih dana prije isteka usluge, poslati Klijentu kreirani pro-forma račun za obnovu usluge.

   3.1.3 | Najkasnije u roku od 3 (tri) kalendarskog dana otkloniti neispravnost usluge zbog kvara hardvera ili softvera od strane MojVPS hosting.

   3.1.4 | Poduzeti potrebne korake kako bi osigurali sigurnost hardvera.

   3.1.5 | mojVPS Hosting ima pravo isključiti Klijentovu uslugu bez prethodne obavijesti, ako je Distributed Denial of Service (DDoS) napad usmjeren na uslugu ili rad usluge uzrokuje prekide na tehničkoj platformi mojVPS Hostinga.

   3.1.6 | mojVPS Hosting garantira da će prikazana brzina propusnosti biti isporučena unutar njegove infrastrukture. mojVPS Hosting ne garantira da će obećana brzina propusnosti biti dostupna i isporučena prema kajanjem korisniku koji se nalazi na IPS mreži treče strane.

3.2 | Klijent se obvezuje:
   3.2.1 | Poslati ispravnu identifikaciju Klijenta i podatke o kontaktu i pravovremeno obavijestiti o njegovim promjenama. Na zahtjev, dati dokaz o identifikacijskim podacima.

   3.2.2 | Sigurno pohraniti podatke za prijavu dobivene od mojVPS Hostinga.

   3.2.3 | Osigurati da usluga pružena Klijentu neće biti korištena izravno ili neizravno za neovlaštenu aktivnost, uključujući, ali ne ograničavajući se na, slanje masovnih emailova, oštećenje računalnih sustava, mrežnih operacija ili sigurnosti, kao i kršenje primjenjivih zakonskih akata Njemačke, prava mojVPS Hostinga i trećih strana.

   3.2.4 | Osigurati da port mapping servisi kao rpcbind, portmap, nfs-utils neće biti korišteni.

   3.2.5 | Odmah obavijestiti mojVPS Hosting o prekidima usluge.

   3.2.6 | Prihvatiti podatke o korištenju resursa koje pruža mojVPS Hosting i plaćanje korištenih resursa u skladu s pro-forma računima kreiranim za Klijenta.

   3.2.7 | Angažirati adekvatnog administratora Linux sustava za trajno održavanje unajmljenog servera, osigurati pravovremeno ažuriranje softvera i sigurnost, ili ga sam izvršiti.4. ODGOVORNOST

4.1 | mojVPS Hosting je odgovoran za slučajeve u kojima nije ispunjen članak 3.1 Uvjeta pružanja usluge ako su takvi slučajevi nastali zbog kvara na mojVPS Hostingu.

4.2 | mojVPS Hosting nije odgovoran za pohranu podataka Klijenta nakon otkazivanja usluge.

4.3 | Klijent preuzima punu odgovornost u slučaju sporova oko valjanosti korištenja resursa servera koji su mu pruženi.

4.4 | Nijedna stranka nije odgovorna za neizravnu štetu drugoj strani ugovora.5. TRAJANJE UGOVORA

5.1 | Ugovor vrijedi na neodređeno vrijeme, od trenutka kada Klijent preda narudžbu u skladu s člankom 1.1. Uvjeta pružanja usluge i ispunjava svoju obvezu prema članku 2.2.

5.2 | Ugovor se raskida nakon neuspjeha Klijenta da ispuni najmanje jednu od obveza spomenutih u ovim Uvjetima pružanja usluge.

5.3 | Klijent ima pravo raskinuti ugovor na kraju obračunskog razdoblja.6. PAYPAL SPORAZUM O NAPLATI

6.1 | Unaprijed odobrene uplate (također poznate kao Automatske uplate).

Dajući unaprijed Odobrenje za Automatska plaćanja, Vi:

* dati trećoj strani mogućnost prikupljanja ili obustave isplata fiksnih ili varijabilnih iznosa s Vašeg računa jednokratno ili na (sporadično ili periodično) ponavljajućoj osnovi (kako je dalje navedeno u primjenjivom ugovoru o naplati - dokument koji prihvatite kod davanja Odobrenja) dok ne otkažete svoje Odobrenje ili temeljni dogovor s odgovarajućom trećom stranom;

i

* ovime ovlašćujete i nalažete PayPalu da plati trećoj strani (ili drugoj osobi koju upućuju) s Vašeg PayPal računa koliko dugujete kao što nam je treća strana predočila. To omogućuje primatelja pouzdanim korisnikom svih vaših plaćanja izvršenih u okviru tog odobrenja pa Vas nećemo tražiti da se prijavite ili odobrite uplate kada su izvršene. Suglasni ste da PayPal nije obvezan provjeriti ili potvrditi iznos koji nam treće strane daju za obradu ove vrste plaćanja. Nadalje, potvrđujete i slažete se da su plaćanja izvršena prema ovoj odredbi varijabilna i mogu se izvršiti na različite datume.

Ako koristite opciju PayPal Location Based Payments da biste izvršili unaprijed odobrenu uplatu drugom korisniku (obično trgovcu) koji prihvaća plaćanja putem funkcionalnosti PayPal Location Based Payments, možete ovlastiti tog korisnika odabirom Korisnika na PayPal Location Based Payments. Kada autorizirate takvog korisnika, možemo ograničiti ukupni iznos koji je ovlašteni korisnik zatražio sa Vašeg računa u određenom vremenskom razdoblju, to možemo odrediti po vlastitom nahođenju.

Ako vaša unaprijed odobrena uplata zahtijeva pretvorbu valute sa naše strane, iznos naknade za konverziju valute (po Schedule 1) određuje se u trenutku kada treća strana obradi vašu uplatu i dovrši transakciju. Prihvaćate da će se tečaj koji se utvrdi u trenutku svake transakcije platnog prometa razlikovati i prihvaćate da će buduće izvršenje unaprijed odobrenih plaćanja biti zasnovano na fluktuaciji tečaja.

Potencijalni primatelji plaćanja koji djeluju u skladu s gore navedenim Odobrenjima koji nam predaju zahtjev za plaćanjem prema ovoj odredbi ovime:

* jamči PayPalu da su iznosi koji su prisutni dogovoreni i suglasni od strane korisnika sa ćijeg će se računa naplatiti (uključujući promjene tih iznosa) i da će platitelju prethodno obavijestiti oduzimanje;

i

* usuglasiti da će obavijestiti platitelja najmanje 2 tjedna unaprijed o iznosu koji će prikupiti ako se taj iznos povećao na takav način da platitelj ne bi mogao razumno očekivati da će platiti takav iznos, uzimajući u obzir prethodni modeli potrošnje platitelja i okolnosti plaćanja i da će biti obvezan PayPalu za bilo kakav povrat tih plaćanja u skladu s uvjetima ovog Ugovora o korisniku.

Slažete se da ne možete zatražiti povrat novca od PayPala za unaprijed odobrenu uplatu, osim ako::

a. Odobrenje nije odredilo točan iznos platne transakcije kada je izdano Odobrenje, a primjenjivi iznos premašio je iznos koji ste mogli razumno očekivati da ćete platiti, uzimajući u obzir prethodne obrasce potrošnje i okolnosti slučaja;

i

b. Vaš pristanak na uplatu inicirane od treće strane nije dan kao što je navedeno u točki 6.1 (e);

ili

c. podaci koji se odnose na početaknaplate treće strane nisu dostavljeni ili nisu bili dostupni najmanje 1 tjedan prije datuma kada je platna transakcija izvršena trgovcu;

i

d. pridržavate se naših zahtjeva za dobivanjem informacija koje razumno zahtijevamo da bismo razmotrili okolnosti slučaja. Zadržavamo pravo zatražiti dodatne informacije što je razumno potrebno kako bismo utvrdili jesu li gore navedeni uvjeti zadovoljeni i da se odreknemo bilo kojeg ili svih gore navedenih uvjeta.6.2 | Otkazivanje prethodno odobrenih naplata.

U bilo kojem trenutku možete otkazati unaprijed odobrenu uplatu do 1 radnog dana prije datuma zakazanog plaćanja. Možete otkazati unaprijed odobrenu uplatu tako da se prijavite na svoj račun, pristupite kartici "Settings", a zatim u odjeljku "Payment settings" kliknete "Preapproved Payments" i slijedite upute za otkazivanje plaćanja. Osim toga, ako otkažete unaprijed odobrenu uplatu, možda ćete i dalje biti odgovorni trgovcu za plaćanje i biti dužni platiti trgovcu alternativnim putevima.

Kada upotrebljavate funkciju PayPal Location Based Payments da biste dali Odobrenje za unaprijed odobrenu uplatu korisniku (obično trgovcu) koji prihvaća plaćanja putem PayPal Location Based Payments, možete otkazati Odobrenje samo ako slijedite upute za otkazivanje Korisnika u PayPal Location Based Payments.

6.3 | Slanjeg E-novca u raznim valutama.

Možete poslati Vaš novac u slijedećim valutama: Američki dolar, Kanadski dolar, Euro, Funti Sterlinga, Jen, Australski dolar, Brazilski real, Hrvatska kuna, Češka koruna, Danska kruna, Hongkonški dolar, Mađarska forinta, Izraelska nova šekela, Meksički pezo, Novozelandski dolar, Norveška kruna, Filipinski peso, Poljska zlota, Singapurski dolar, Švedska kruna, Švicarski franak, Tajlandski baht i Tajvanski novi dolar. Može postojati neka ograničenja u pogledu mjesta na koje možete poslati određene valute. Kada šaljete novac trgovcu koji je zatražio valutu koja je različita od primarne valute vašeg računa, morat ćete odrediti želite li platiti trgovcu u traženoj valuti trgovca ili u primarnoj valuti (u nekim slučajevima, trgovac vam možda neće dati izbor). Ako pošaljete E-novac u valutu koja nije vaša primarna valuta, slijedimo ove postupke:

a. Ako imate saldo u traženoj valuti, financirati ćemo transakciju s vašeg salda.

b. Ako imate saldo u drugoj valuti, izvršit ćemo pretvorbu valute i upotrijebiti pretvorenu bilancu kako bismo financirali Vašu transakciju.

c. Ako nemate saldo, financirat ćemo vašu transakciju putem zadanih izvora financiranja.7. TORTURNO PONAŠANJE

7.1 | Bilo kakva zlostavljanja prema bilo kojem zaposleniku mojVPS Hostinga neće se tolerirati. Očekuje se da će klijent zatražiti i odgovarati na podršku i druga pitanja na profesionalan način kod slanja e-maila, telefonskog poziva ili slanja online zahtjeva na mojVPS Hosting platformi. Svako psovanje, vikanje ili daljnje namjerno ometanje ponašanja prema mojVPS Hostingu ili njegovim zaposlenicima smatra se kršenjem ovog Ugovora o uvjetima korištenja.

7.2 | Svaka prijetnja; bilo usmeno, verbalno, pisano, putem e-maila, putem Live Chata, isporučeno od strane druge strane ili isporučeno na bilo koji drugi način i usmjereno prema mojVPS Hostingu ili bilo kojem od mojVPS Hosting zaposlenika, partnera, osoblja, izvođača, podizvođača, objekata, ureda itd., smatrat će se kršenjem ovog Ugovora o uvjetima korištenja. Prijetnje fizičkog nasilja prijaviti će se odgovarajućim organima.

7.3 | Uplaćena sredstva neće se vratiti kada gore navedena klauzula o Torturnom ponašanju bude prekršena i zahtijeva ukidanje računa ili usluga.8. POVRAT I SPOROVI ZA PLAĆANJE

8.1 | Prema ovom ugovoru o Uvjetima korištenja usluge, Klijent mora najprije kontaktirati mojVPS hosting kako bi pokušao riješiti sporove vezane uz naplatu prije nego što kontaktira svoju banku ili instituciju kreditne kartice kako bi osporili optužbe. Klijent se dalje slaže da se svi sporovi o naplati moraju dostaviti u pisanom obliku našem odjelu prodaje u roku od mjesec dana od plaćanja dotičnog računa.

8.2 | Korištenjem naših usluga Klijent se slaže s navedenim pravilima i kontaktirati će mojVPS Hosting prije kontaktiranja svoje financijske institucije pri traženju rješenja.

8.3 | U slučaju da se spor naplate protivi ovom ugovoru, mojVPS Hosting pridržava pravo upućivanja računa klijenta ili prodati njegov dug (plus bilo koje primjenjive naknade) agenciji za prisilnu naplatu treće strane. mojVPS Hosting također zadržava pravo da poduzme daljnje pravne radnje protiv Klijenta.9. OSTALE ODREDBE

9.1 | Naše ponude su podložne promjenama. Zadržavamo pravo izmjene tehničkih i drugih promjena unutar razuma.

9.2 | Stvari koje nisu obuhvaćene odredbama ugovora i spornih pitanja rješavaju se međusobnim dogovorom ili u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Njemačke.

9.3 | Svi sporovi koji se ne mogu riješiti zajedničkim dogovorom moraju biti riješeni u skladu s postupcima utvrđenim zakonima u Njemačkoj.Datum revizije: 01-10-2018